Engedélyeink

ISO minősítés

Jászberényi úti telephely engedélye

Nyilvántartási szám: 1901/2018
A bejegyzés oka: telepengedély kiadása
A bejegyzés időpontja: 2018. június 29.
A telep címe: 1106 Budapest, Jászberényi út 57.
Helyrajzi száma: 42528/45
Használatának jogcíme: bérlet
Az ipari tevékenység végzőjének neve: ICS Magyarország Kft.
Cégjegyzék száma/vállalkozói nyilvántartásba vételi száma: Cg. 01-09-896226
Székhelye: 1037 Budapest, Testvérhegyi út 44
A telepen végzett ipari tevékenység: 31. Nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély
köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása kezelése, ártalmatlanítása

EVD elfogadás

Fémkeresekedelmi engedély